Uncategorized

Overzicht belangrijke wijzigingen op hypotheekgebied in 2014

Per 1 januari 2014 zijn er diverse wijzigingen op het gebied van hypotheken in gegaan. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op; de nieuw te verkrijgen maximale hypotheek, de hypotheekrenteaftrek, het financieren van een restschuld en de grensbedragen van de NHG.

De maximale hypotheek

De maximaal te verkrijgen hypotheek is afhankelijk van zowel het inkomen als de marktwaarde van de woning. Per 1 januari 2014 mogen hypotheekverstrekkers nog maximaal 104% van de marktwaarde van de woning financieren, voor deze regel wordt de term “loan-to-value” gebruikt, dit is de verhouding van het te lenen bedrag ten opzicht van de waarde. De financierende partij bepaalt de marktwaarde van de woning en kijkt hierbij naar: de koopsom van de woning, de koop/aanneemsom eventueel vermeerderd met de grondprijs en het uit te voeren meerwerk bij nieuwbouw, de getaxeerde waarde (na verbouwing).

Versoepeling verstrekking hypotheek voor starters

De maximaal te verkrijgen hypotheek voor starters is versoepeld, dit houdt in dat starters een hogere hypotheek kunnen verkrijgen. Voorwaarde hiervoor is dat de hypotheeknemer in de aankomende maanden of jaren een inkomensstijging krijgt. Deze regel is ingegaan per 1 januari 2013

Hypotheekrenteaftrek

In 2013 is al de regel ingevoerd dat hypotheekrenteaftrek alleen verkregen wordt over een hypotheeklening die volledig en tenminste annuïtair afgelost wordt gedurende de looptijd. Deze regel geldt voor nieuw afgesloten hypotheken, reeds bestaande hypotheken kunnen doorlopen tegen de eerder overeengekomen voorwaarden. Per 1 januari 2014 is er een regel bijgekomen, namelijk dat de hypotheekrenteaftrek in de aankomende jaren zal worden beperkt. Tot aan deze datum was de maximale hypotheekrenteaftrek 52%. De aftrek in de vierde schijf zal echter per jaar met een half procent verlaagd worden, dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek in 2014 in deze schijf dus is verlaagd tot 51,5%.

Financiering restschuld onder NHG

Per 1 januari 2014 is het mogelijk voor mensen om hun restschuld op de hypotheek mee te financieren in een nieuwe hypotheek die verstrekt wordt onder Nationale Hypotheek Garantie. Voorwaarde hierbij is dat de restschuld is ontstaan door de verkoop van een woning welke al onder NHG was gefinancierd. De nieuw te verstrekken hypotheek moet wel voldoen aan de financieringsvoorwaarden die gelden bij een NHG hypotheek, de restschuld die hier niet binnen kan worden gefinancierd kan buiten de NHG eisen om worden verstrekt.

Grensbedragen Nationale Hypotheek Garantie

In 2009 zijn de grensbedragen voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie tijdelijk verhoogd. Sinds 2012 wordt deze tijdelijke verhoging afgebouwd, door deze verlaging is de maximaal te verstrekken hypotheek onder NHG:

  • Per 1 juli 2013: €290:000,-
  • Per 1 juli 2014: €265.000,-

Als u wilt weten wat deze wijzigingen voor u persoonlijk betekenen, neem dan contact met uw adviseur of stel uw vragen via onze site.

developers@rentageek.eu

Author developers@rentageek.eu

More posts by developers@rentageek.eu

Leave a Reply