Wat zijn de gevolgen van overlijden bij een gezamenlijke hypotheek?

Een overlijden heeft sowieso grote gevolgen. Naast de emotionele nasleep kan het overlijden ook gevolgen hebben voor uw hypotheek.

De (gezamenlijke) woning is vaak het meest kostbare bezit, maar ook het bezit met de hoogste vaste lasten. Een overlijden kan betekenen dat er sprake is van een forse inkomensterugval. De betaalbaarheid van de hypotheek kan in het geding komen. In deze situatie is het de vraag of de achterblijvende partner in de gezamenlijke woning kan blijven wonen. Gelukkig kunt u in deze vervelende situaties zelf enkele acties ondernemen.

De meest voorkomende actie die u kunt ondernemen is het afsluiten van een levensverzekering die is gekoppeld aan de hypotheekschuld. Bij de uitkering van deze levensverzekering zal een deel of de gehele hypotheekschuld ingelost worden. U kunt bijvoorbeeld zelf kiezen of u een gelijkblijvend bedrag wilt verzekeren of dat u kiest voor een bedrag dat daalt gedurende de looptijd van de verzekering. Waar u op moet letten is de hoogte van de hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van de woning, de mogelijk te verwachten inkomensterugval en de hypotheekvorm. Wanneer de hypotheekschuld is afgenomen door de uitkering van de verzekering zullen ook de hypotheeklasten dalen. Dit kan er voor zorgen dat de nabestaanden in de gezamenlijke woning kunnen blijven wonen.

Een andere mogelijkheid is dat u een inkomensaanvulling voor uw nabestaanden regelt. De overheid levert hierin een bijdrage via de mogelijkheden die vastgelegd zijn in de Algemene nabestaandenwet, ANW. In de praktijk blijkt echter dat deze bijdrage in veel gevallen niet voldoende is.

Via uw pensioendeelname kunt u ook een nabestaandepensioen regelen, deze zal periodiek een inkomen uitkeren wanneer u voor een bepaalde datum of leeftijd komt te overlijden. Ook kunt u ervoor kiezen om de levensverzekering niet te koppelen aan de hypotheek, maar om deze vrij uit te laten keren. Het vrijkomende bedrag kan op deze manier vrij besteed worden. Weer een andere mogelijkheid om een inkomensaanvulling voor uw nabestaanden te regelen is het afsluiten van een lijfrenteverzekering. Deze is in principe bedoeld voor een aanvulling van het pensioeninkomen, bij voortijdig overlijden kan deze eerder aangewend worden door uw nabestaanden.

Alle bovengenoemde mogelijkheden kennen hun eigen fiscale regels en het is persoonsgebonden welke mogelijkheid u het beste past. We snappen dat het veel is wat op u afkomt na het overlijden van een naaste. We raden aan dat u voor het afsluiten van een dergelijke verzekering advies inwint bij een gespecialiseerd adviseur.