Verhoogde vrijstelling voor schenking kosten woning

Op dit moment is het makkelijker om gebruik te maken van schenkingen ten behoeve van:

  • De aankoop van een woning;
  • Het verlagen van de hypotheekschuld of de restschuld;
  • Het doen van een verbouwing.

Tot 1 januari 2015 is er een schenkingsvrijstelling ingesteld van €100.000,- voor het uitvoeren van een van bovenstaande punten. De leeftijdsbeperking, tussen de 18 en 40 jaar, en bij wie deze schenking vandaan moet komen, van een ouder aan een kind, zijn ook komen te vervallen. Dit betekent dat de schenking nu ook van ander familielid, zoals een oom, tante of grootouder mag komen of dat iemand buiten de familie zoals een goede vriend of vriendin deze schenking mag doen.

Wilt u weten of en hoe u gebruik kunt maken van deze schenkingsvrijstelling neem dan contact met een (onafhankelijk) financieeladviseur, zij helpen u graag verder.

Overzicht belangrijke wijzigingen op hypotheekgebied in 2014

Per 1 januari 2014 zijn er diverse wijzigingen op het gebied van hypotheken in gegaan. Deze wijzigingen hebben onder meer betrekking op; de nieuw te verkrijgen maximale hypotheek, de hypotheekrenteaftrek, het financieren van een restschuld en de grensbedragen van de NHG.

De maximale hypotheek

De maximaal te verkrijgen hypotheek is afhankelijk van zowel het inkomen als de marktwaarde van de woning. Per 1 januari 2014 mogen hypotheekverstrekkers nog maximaal 104% van de marktwaarde van de woning financieren, voor deze regel wordt de term “loan-to-value” gebruikt, dit is de verhouding van het te lenen bedrag ten opzicht van de waarde. De financierende partij bepaalt de marktwaarde van de woning en kijkt hierbij naar: de koopsom van de woning, de koop/aanneemsom eventueel vermeerderd met de grondprijs en het uit te voeren meerwerk bij nieuwbouw, de getaxeerde waarde (na verbouwing).

Versoepeling verstrekking hypotheek voor starters

De maximaal te verkrijgen hypotheek voor starters is versoepeld, dit houdt in dat starters een hogere hypotheek kunnen verkrijgen. Voorwaarde hiervoor is dat de hypotheeknemer in de aankomende maanden of jaren een inkomensstijging krijgt. Deze regel is ingegaan per 1 januari 2013

Hypotheekrenteaftrek

In 2013 is al de regel ingevoerd dat hypotheekrenteaftrek alleen verkregen wordt over een hypotheeklening die volledig en tenminste annuïtair afgelost wordt gedurende de looptijd. Deze regel geldt voor nieuw afgesloten hypotheken, reeds bestaande hypotheken kunnen doorlopen tegen de eerder overeengekomen voorwaarden. Per 1 januari 2014 is er een regel bijgekomen, namelijk dat de hypotheekrenteaftrek in de aankomende jaren zal worden beperkt. Tot aan deze datum was de maximale hypotheekrenteaftrek 52%. De aftrek in de vierde schijf zal echter per jaar met een half procent verlaagd worden, dit betekent dat de hypotheekrenteaftrek in 2014 in deze schijf dus is verlaagd tot 51,5%.

Financiering restschuld onder NHG

Per 1 januari 2014 is het mogelijk voor mensen om hun restschuld op de hypotheek mee te financieren in een nieuwe hypotheek die verstrekt wordt onder Nationale Hypotheek Garantie. Voorwaarde hierbij is dat de restschuld is ontstaan door de verkoop van een woning welke al onder NHG was gefinancierd. De nieuw te verstrekken hypotheek moet wel voldoen aan de financieringsvoorwaarden die gelden bij een NHG hypotheek, de restschuld die hier niet binnen kan worden gefinancierd kan buiten de NHG eisen om worden verstrekt.

Grensbedragen Nationale Hypotheek Garantie

In 2009 zijn de grensbedragen voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie tijdelijk verhoogd. Sinds 2012 wordt deze tijdelijke verhoging afgebouwd, door deze verlaging is de maximaal te verstrekken hypotheek onder NHG:

  • Per 1 juli 2013: €290:000,-
  • Per 1 juli 2014: €265.000,-

Als u wilt weten wat deze wijzigingen voor u persoonlijk betekenen, neem dan contact met uw adviseur of stel uw vragen via onze site.

Nederlander lost miljarden meer af op hypotheek

Uit onderzoek, gedaan door de Telegraaf, onder de grootbanken ABN Amro, Rabobank en ING, blijkt dat er in het afgelopen jaar miljarden euro's meer is afgelost op de hypotheekschuld.

Voor het extra aflossen op de hypotheekschuld zijn meerdere oorzaken aan te voeren; de belangrijkste hiervan is de dat mensen op zoek zijn naar zekerheid. Met de dalende huizenprijzen is het risico op een restschuld na verkoop groter geworden. Het feit dat veel huizen op deze manier onder water kunnen komen te staan zorgt er voor dat er veel extra aflossingen hebben plaatsgevonden. Naast eerder genoemd punt zorgen ook de lage rendementen op de spaarrekeningen voor extra aflossingen.

Er is een duidelijk onderscheid te zien in de verschillende doelgroepen als we kijken naar wie er gebruik maken van de extra aflossingen. Om te bepalen of het voor u interessant kan zijn dient u rekening te houden met de volgende punten:

  • De hypotheekvorm: Indien u een (bank)spaarhypotheek heeft is extra aflossen niet altijd mogelijk of handig. In dit geval zou u eventueel gebruik kunnen maken van een extra (premie)storting in de gekoppelde polis of rekening.
  • Flexibiliteit: Indien u eenmaal extra heeft afgelost kun u deze middelen niet meer gebruiken, ze zitten in dit geval vast in de woning. Om toch een appeltje voor de dorst te houden moet u nooit te veel extra aflossen.
  • Maximaal toegestane aflossing: Uw hypotheekvestrekker hanteer waarschijnlijk een maximale toegestane extra aflossing, veelal is dit een vast percentage, genomen van de leensom, per jaar. Hier dient u rekening mee te houden, zeker om een eventuele boete te voorkomen.
  • De bijleenregeling: Indien u gebruik maakt van een extra aflossing kunt u eventuele overwaarde creëren op woning. Deze overwaarde kan van invloed zijn op de maximale hoogte van een nieuwe hypotheek wanneer u gaat verhuizen.
  • De hypotheekrenteaftrek: Indien u nu gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek dan zal een extra aflossing hier waarschijnlijk van op invloed zijn: uw hypotheeklasten zullen dalen en daarmee zal de hoogte van de aftrek ook mee kunnen dalen.

Om te bepalen wat voor het meest voordelig is raden wij u aan om uw situatie in kaart te (laten) brengen voordat u een extra aflossing doet. Een (onafhankelijk) hypotheekadviseur kan u hierbij van dienst zijn.

 

Huizenprijzen bijna 5 procent gedaald

Bestaande koopwoningen waren in november 4,7 procent goedkoper dan in november 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,0 procent goedkoper waren. De index van het CBS en het Kadaster geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

De prijzen van bestaande koopwoningen lagen in november 2013 op hetzelfde niveau als eind 2002. Ten opzichte van augustus 2008, toen de huizenprijzen een piek bereikten, bedraagt de prijsdaling 20,5 procent.

In de eerste 11 maanden van 2013 zijn 94 631 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is een daling van 5,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. De afgelopen vijf maanden echter is het aantal transacties wel telkens hoger dan een jaar eerder. (Bron: CBS)

Verhoogde aandacht voor betalingsachterstanden hypotheken

test

Poll

Hoelang staat uw huis te koop?

354385569 [{"id":"1","title":"Minder dan 1 jaar","votes":"21","pct":"41.18","type":"x","order":"1","resources":[]},{"id":"2","title":"tussen 1-2 jaar","votes":"12","pct":"23.53","type":"x","order":"2","resources":[]},{"id":"3","title":"tussen 2-3 jaar","votes":"6","pct":"11.76","type":"x","order":"3","resources":[]},{"id":"4","title":" tussen 3-4 jaar","votes":"2","pct":"3.92","type":"x","order":"4","resources":[]},{"id":"5","title":"meer dan 4 jaar","votes":"11","pct":"21.57","type":"x","order":"5","resources":[]}] ["#ff5b00","#4d5055","#b80028","#eef66c","#60bb22","#b96a9a","#62c2cc"] sbar 200 200 /component/communitypolls/vote/1-hoelang-staat-uw-huis-te-koop No answer selected. Please try again. Thank you for your vote. Answers Votes ...
0
3
9
4
3
mensen hebben advies ontvangen